ด.ญ.กนกวรรณ แสงเครือ

ด.ญ.กนกวรรณ แสงเครือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 20 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกรม

จากภาพให้กดดับเบิ้ลคลิก

จากภาพให้กด Next
จากภาพให้กด I Agree

จากภาพให้กด Next

จากภาพให้กด Install

จากภาพให้กด Finish

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์http://www.bangkokdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615:download-hornil-stylepix-18-&catid=42:graphic-imaging&Itemid=102
ชื่อโปรแกรม: Hornil StylePix 1.8
รายละเอียด : โปรแกรมตกแต่งภาพโดยทีมพัฒนาจากประเทศเกาหลี โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็กมาก กินทรัพยากรเครื่องน้อยมาก ทำให้แทบทุกเครื่องแม้กระทั่งเครื่องอย่าง Netbook ก็ยังสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมมีฟังก์ชั่นการทำงานคล้ายกับโปรแรกมรุ่นใหญ่อย่าง Photoshop ทำให้ผู้ที่ใช้ Photoshop เป็นอยู่แล้วสามารถเข้าใจการทำงานได้ทันทีค่ะ
 
ขนาดไฟล์: :1.98 MB
ประเภท: Freeware
ผู้พัฒนา: Hornil
ดาวน์โหลดโปรแกรม: Mirror1 | Mirror2 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

      ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ.กนกวรรณ แสงเครือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่20 โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต10
      กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ
โปรแกรมมีความสามารถในการตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็กมาก  จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้ Hornil StylePix ตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็กมากได้อย่างไร?
      การศึกษาหาความรู้โดยระเอียดได้กระทำดังนี้
         1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์http://www.bangkokdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615:download-hornil-stylepix-18-&catid=42:graphic-imaging&Itemid=102
         2.จากเว็บไซต์http://www.downloadja.com/software.php?c=165
         ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้งานHornil StylePix

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรม Hornil StylePix  ทำโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็กมาก กินทรัพยากรเครื่องน้อยมาก ได้อย่างไร?